Samenwerking

Individuele personen, instellingen en/of bedrijven die zich kunnen vinden in het doelstelling en missie van stichting Bamdad kunnen geld schenken, doneren en/of sponseren.

Wilt u een periodieke schenking doen of wilt u een periodieke schenking doen voor een bepaald activiteit, neem dan contact met ons op of click hier. Tijdens ons gesprek zullen wij de voorwaarden met elkaar bespreken.

Uiteraard kunt u ook ten alle tijden een eenmalige schenking doen middels overboeking naar stichting Bamdad. Heeft u een bepaalde activiteit in uw hoofd en wilt u dat wij uw bijdrage besteden aan de door u beoogde activiteit, neem dan contact met ons op of click hier.

Wilt u sponsor worden, neem dan contact met ons op of click hier. Wij staan u graag ter woord voor al uw vragen.

Stichting Bamdad

Naam: Stichting Bamdad

Telefoon: +31 (0) 633684226

E-mail: info@bamdad.nl

Website: bamdad.nl

Datum opgericht: 27 augustus 2015

Bankrekening (IBAN): NL 43 RABO 0306 1628 06

Kvk-nummer: 64004384

 

Bedankt voor uw bijdrage!

Cooperation

Individua1ls, institutions and / or companies that may be found in the purpose and mission of the foundation Bamdad can donate money or sponsor the foundation.

Would you like to make a regular donation or want to make a regular donation to a specific activity, please contact us or click here. During our meeting we will discuss terms with each other.

Of course you can at any time make a single donation by bank transfer to foundation Bamdad. Do you spend a certain activity in your head and you want to use your contribution to your intended activity, please contact us or click here.

Would you be like a sponsor, please contact us or click here. We will be happy to answer all your questions.

Foundation Bamdad

Name: Foundation  Bamdad

Phone: +31 (0) 633684226

E-mail: info@bamdad.nl

Website: bamdad.nl

Date established: August 27, 2015

Bank Account (IBAN): NL 43 RABO 0306 1628 06

Chamber of Commerce nr.: 64004384

 

Thanks for your contribution!