Yoga یوگا

در دنیای امروزی استرس یکی از مهمترین عامل برای بیماریهای مختلف به خصوص بیماریهائی چون افسردگی , دردهای عضلانی , میگرن , ام اس و بسیاری از مشکلات جسمی و روحی  دیگر شناخته شده , یکی از روشهایی که برای بهبود شرایط جسمی و روحی مورد توجه قرار گرفته یوگا است.

تمرکز ما در این کلاسها براموزش اکادمیک  یوگا است که شامل تمرینات تنفسی , حرکات کششی همچنین تمرین و تقویت تمرکز  خواهد بود روشی که در این کلاسها به کار برده میشود با  توجه به  تجربیات گذشته  نتیجه مثبت و مطلوبی در بردارد.

دوره جدید یوگا که هریکشنبه در انحمن بامداد و زیر نظرخانم مینا  تشکیل میشود

. هزینه ثبت نام بیست و پنج یوروبرای چهار جلسه درماه و شرط تشکیل کلاس حداقل 2نفر و حداکثر 8 نفر میباشد 

Inschrijven