در دوره آموزشی گیتار، شما با گیتار و نحوه صحیح نشستن، تکنیک های نواختن گیتار، آکورد نوازی، ریتم نوازی و ملودی نوازی آشنا خواهید شد. در پایان این دوره هنرجو قادر به نواختن چند قطعه پاپ و پاپ فلامنکو خواهد بود. این دوره مقدمه ای برای شروع دوره گیتار فلامنکو است

. هزینه ثبت نام هشاد یوروبرای چهار جلسه درماه و شرط تشکیل کلاس حداقل 2نفر و حداکثر 4 نفر میباشد

کلاس آموزش سنتور شامل آموزش مقدماتی یادگیری تئوری موسیقی‌و نواختن سنتور  و نحوه نواختن چندین آهنگ ایرانی‌ می‌باشد. این کلاس توسط آقای استاد بنایی تدریس میگردد.  هزینه ثبت نام هشاد یوروبرای

چهار جلسه درماه و شرط تشکیل کلاس حداقل 2نفر و حداکثر 4 نفر میباشد

از آنجایی که دف یکی‌ از سازهای اصیل ایرانی‌ بشمار میاید و در بین سازهای دیگر ایرانی‌ سابقهٔ بسیار دیرین دارد،امروز وظیفهٔ ما می‌باشد که به این ساز زیبا و جادوئی توجه بیشتری داشته باشیم و بیشتر از هر زمان نیاز است که با همت و پشتکارمان رنگ دیگری به این موضوع داده شود, بدین معنی‌ که معرفی دف به تمدنهای دیگر یکی‌ اززیباترین قدمها می‌باشد برای ترویج هر چه بیشتره فرهنگ ما ایرانیها.

با نگریستن به اهداف نام برده, در این دورهٔ آموزشی به تمام عاشقان، خواهیم آموخت:

-صحیح به دست گرفتن دف و رعایت اصول درست نوازی
-تقویت عضلاتی که ویژه ی فراگیری ساز است
-اصل صحیح نشستن در هنگام نوازندگی
-نت نویسی و طرز اجرای علامتهای آن
-اصول کلی درباره وزن و همچنین اجرا در میزانهای ساده – ترکیبی – لنگ

و در آخر به امید روزی که با همت ما صدای خوش این ساز اصیل ایرانی‌ در موسیقی جوامع مختلف به گوش همگان برسد.

Tussen de verschillende traditionele instrumenten uit Perzië heeft de Daf een bijzondere plek, omdat het een van de oudste culturele instrumenten is. In deze moderne tijd is het van groot belang om bijzondere geschiedenis in leven te houden: het blijven bespelen en bestuderen van het instrument de Daf. Niet alleen om Perzische traditie in ere te houden, maar juist om ontmoetingen te laten ontstaan tussen deze traditie en andere culturen.Met deze visie geef ik mijn lessen en bespeel ik zelf al jaren de Daf.
Voor bevlogen Daf-spelers van elk niveau biedt de cursus de volgende onderdelen:
–          Basistechniek om de Daf vast te houden en te bespelen.

(Handpositie en correcte zit- of sta positie)

–          Opbouw en begeleiding van de lichamelijke conditie om het instrument te kunnen bespelen.

–          Schrijven en lezen van de noten en tekens.

–          Verschillende ritme technieken.

–          Basis theorie en geschiedenis van de Daf.
Uiteraard worden wensen van de cursist meegenomen in het lesprogramma.

 

کلاس آموزش تار و سه تار شامل آموزش مقدماتی یادگیری تئوری موسیقی‌ و نحوه نواختن تار و یا سه تار میباشد. این کلاس توسط آقای کورش اجدادی تدریس میگردد.

هزینه ثبت نام هشاد یوروبرای چهار جلسه درماه و شرط تشکیل کلاس حداقل 2نفر و حداکثر 4 نفر میباشد

آموزش ترانه خوانی و ردیفهای موسیقی سنتی ایرانی Iraanse zangles

مرکز کار آقای صفویان در آموزش تنفس، صداسازی، سولفژ ، ردیف آواز اصیل ایرانی و همچنین سبک های مختلف آوازی است.

کلاس آواز به دو گروه مختلف تقسیم و تشکیل خواهد شد.

در گروه اول (  14.00  –  12.00 ) 

در گروه دوم (  17.30  –  14.30 )

  در این دوره : آموزش تنفس، صداسازی، سولفژ ، ترانه خوانی و ردیف آوازی موسیقی اصیل ایرانی تدریس میشود

این کلاس های در هفته های فرد تشکیل خواهد شد.

 برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

Inschrijven