Kunstzinnig therapie is een non verbale therapie, gebaseerd op schilderen, tekenen en boetseren. Met deze therapievorm is het mogelijk om de belevingswereld en emoties van mensen te verbeelden. Je kunt in beelden vaak uiten wat niet met de woorden uitgedrukt of uit gesproken kan worden. Dit kan bewust of onbewust gebeuren en door de therapie kan het bewust worden ervan intreden.

Het kunstzinnig werken activeert en ondersteund de scheppende vermogens die in ieder mens aanwezig zijn. De kunstzinnig therapie is erop gericht om een proces op gang te brengen, waarmee een innerlijk beweeglijkheid aangesproken wordt.

Hierdoor is men actief betrokken bij zijn eigen ontwikkelingen en gezondmakingproces. Ervaring met het schilderen, tekenen of boetseren zelf is niet nodig, daar de af te leggen weg belangrijk is, het werken zelf en niet het eindresultaat.

Veel mensen ervaren puur door het kunstzinnig bezig te zijn al een verhoogde levensvreugde, evenwichtigheid en energie, kunnen zich door deze vorm van therapie beter uitdrukken.

De gedane correcties ook invoeren bij de evenementen en uitnodiging tentoonstelling.