هدف از تشکیل این کلاس اشنایی با وسایل مورد استفاده در نقاشی و رنگ امیزی با رنگهای اکرلیک و ابرنگ میباشد.

در این دوره سبک های مختلف نقاشی و کار با رنگ اکرلیک و اب رنگ توسط اقای جمشید پریزاد اموز ش داده میشود

در این کلاس روش های مختلف انتقال مدل نقاشی بر روی محل کار و نهوه پیرایش ان بحث و اموزش داده  میشود

هزینه ثبت نام سی و پنج یورو برای چهار جلسه در ماه و شرط تشکیل کلاس حداقل 4 نفر و حداکثر 6 نفر میباشد

در این کلاس به آموزش خوشنویسی فارسی که شامل خط ریز تحریری، خط نستعلیق و خط شکسته وهمینطور خط لاتین که شامل کاپرپلیت و گوتیک میباشد میپردازیم.
خانم مینو قشقایی مدرس انجمن خوشنویسان ایران در سال ٨۳  از ایران خارج شده وفعالیت هنری خود را در هلند دنبال نموده است.

Schoonschrift of Kalligrafie is een kunst. Met de cursus Kalligrafie van Minoo Ghashghaei leer je stap voor stap de technieken van deze bijzondere kunstvorm.

Naast de basistechnieken, behandelt dan de meest voorkomende lettertypes in Nastalieg in Iraanse alfabet en Copperplate- en Gotischschrift in Latijnse alfabet.

هزینه ثبت نام سی یورو برای چهار جلسه در ماه و شرط تشکیل کلاس حداقل 4 نفر و حداکثر 6 نفر میباشد

Inschrijven