De leerlijn rekenen omschrijft wat een scholier moet kennen en kunnen op rekenkundig gebied. De overheid stelde deze richtlijn in. Zo is het gemakkelijk om voor de docent te bepalen op welk niveau een scholier is. Ook kan de leerkracht dan naar een specifiek doel toe werken om het beste uit de leerling te halen. Module info