“De kinderen gaan met de overgang van groep 2 naar groep 3, van spelend leren naar veel zitten en rustig werken. Hierbij moeten ze ook gerichte opdrachten uitvoeren. Met lezen maken de kinderen grote sprongen in groep 3.

In groep 3 beginnen de kinderen officieel met lezen. De volgende zaken komen hierbij aan bod:
• Werken van links naar rechts
• Analyse van een woord in grafemen (verdelen van een woord in letters)
r-oo-s
• Koppelen van het juiste foneem (klank) aan het grafeem (letter) /r/oo/s/
• Onthouden van de afzonderlijke klanken in de juiste volgorde
• Verbinden van de fonemen tot een woord (auditieve synthese) /roos/
Kinderen ontdekken in groep 3 het systeem van ons schrift: woorden bestaan uit losse letters en met die losse letters kun je oneindig veel nieuwe woorden maken. Pen bestaat uit de letters p-e-n. Van pen kun je heel makkelijk -en- maken. En met de -r- van roos krijg je het woordje -ren-. Dit is voor kinderen een belangrijke ontdekking.

Module info

 

Bijles Rekenen

De leerlijn rekenen omschrijft wat een scholier moet kennen en kunnen op rekenkundig gebied. De overheid stelde deze richtlijn in. Zo is het gemakkelijk om voor de docent te bepalen op welk niveau een scholier is. Ook kan de leerkracht dan naar een specifiek doel toe werken om het beste uit de leerling te halen. Module info