اگر مایل به آشنایی با سیستم آموزشی عالی در هلند هستید و یا برای نوشتن پایان‌نامه خود به زبان هلندی احتیاج به راهنمایی دارید، میتوانید با مشاور آموزشی ، آقای علی رحمتی آشنا میشوید جلسه مشاوره داشته باشید. آقای علی رحمتی راهنما و مشاور دانشجویان موسسه آموزشی آوانس در هلند است.